گردنبند طبی سخت

گارانتی : متفرقه

نا مشخص

- محدودیت در حرکت گردن
- حفظ وضعیت صحیح مهره های گردنی در طول انجام فعالیت های روزانه

مشخصات فنی:
محصولات مرتبط